Linea 77 artista

  • Nome Reale: Nitto, Tokyo, Emo, Dade, Chinaski